Bestyrelsen 2021/2022
 
Formand: Mathias Pape
Næstformand: Mads Larsen
Kasserer: Jeanne Badino
Bestyrelsesmedlem: Jonas Holm Jæger 
Bestyrelsesmedlem: Alberte Forum Winther
Suppleant: Leon Iden   
  
Kontakt

Følgende personer fra bestyrelsen kan kontaktes per email: 
 
Generelle spørgsmål:  
Formand Mathias Pape: formand@ffklatring.dk
 
Indmeldelse, kontingent og medlemskort:  
Kasserer Jeanne Badino: kasserer@ffklatring.dk
 
Tilmelding og efterspørgsel på kurser:  
Kursusansvarlig Mads Larsen: kursus@ffklatring.dk