FFK Foreningen Friluftsliv og Klatring                               

...byens hyggeligste klatreklub!

Vi er en forening, som dyrker friluftsaktiviteter med hovedvægt på klatring. Vi træner på klatrevæggene i DGI-byen, og arrangerer derudover ture med klippeklatring. Vi lægger vægt på sociale aspekter, hvilket bl.a. betyder, at man er fælles om at sikre hinanden, når der klatres. Du behøver således ikke at have en klatremakker for at klatre i FFK. Læs mere om prøvetimer, indmeldelse og sikringskurser under Info i topmenuen

 

__________________________________________

Generalforsamling 2024 - indkaldelse! 

FFK's ordinære generalforsamling 2024 afholdes tirsdag d. 20. februar kl. 18:00 i DGI-Byen i København (i lobbyen ved caféen). Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest d. 13. februar. Se klubbens vedtægter for øvrige regler her: https://ffklatring.dk/vedtaegter-og-referater

Dagsordenen er som følger:  

1) Valg af stemmetællere
2) Valg af dirigent
3) Formandens beretning
4) Fremlæggelse af det reviderede regnskab
5) Behandling af indkomne forslag
6) Fastsættelse af kontingent og pris for dagsbillet
7) Fremlæggelse af budget
8) Valg af formand
9) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
10) Valg af revisor og en revisorsuppleant
11) Eventuelt


Vi håber at se så mange medlemmer som muligt - og at der er flere som ønsker at træde ind i bestyrelsen : ) 

Mvh. bestyrelsen i FFK 

  

Vores klatretider i DGI-Byen 

Tirsdag kl. 17:00 - 20:00

Torsdage kl. 17:00 - 20:00

Søndage  kl. 16:00 - 20:00
 

Hvad sker der i klubben?
Se datoerne for forårets klubture og arrangementer i Kalenderen  
 
 
Tag sikringskursus (K1+K2) i FFK! 


Billeder i galleriet! 
 
Se billederne fra fx klubtur til Schweiz i Galleriet  
 
 
Kontakt
 
Formand Mathias Pape: formand@ffklatring.dk 
Kasserer Leon Iden: kasserer@ffklatring.dk
Kursusansvarlig Jeanne Badino: kursus@ffklatring.dk