FKK Foreningen Friluftsliv & Klatring                                                             Byens hyggeligste klatreklub!

Vi er en forening som dyrker friluftsaktiviteter med hovedvægtning på klatring. Vi træner på klatrevæggene i DGI-byen og arrangerer derudover ture med klippeklatring. Vi lægger vægt på sociale aspekter, hvilket bl.a betyder at man er fælles om at sikre hinanden når der klatres. Du behøver således ikke at have en klatremakker for at klatre i FFK. Læs mere om prøvetimer, indmeldelse og sikringskurser under Info i topmenuen

 

Generalforsamling 2021 afholdes søndag d. 28. marts 2021 kl. 14:00 ved hovedindgangen til DGI-Byen.

Vi afholder ordinær generalforsamling udendørs ved klatrevæggen ved DGI-byen, hvorved vi kan overholde de gældende Covid-19 restriktioner da vi pt. er langt under 25 medlemmer. Medbring selv noget at sidde på, passende varmt tøj og evt. snacks til eget forbrug. Er vejret godt så klatrer vi på udevæggen bagefter. 

Den endelige dagsorden er følgende; 

1) Valg af stemmetællere
2) Valg af dirigent
3) Formandens beretning
4) Fremlæggelse af det reviderede regnskab
5) Behandling af indkomne forslag
- Der er ingen indkomne forslag
6) Fastsættelse af kontingent og pris for dagsbillet
7) Valg af formand
8) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
9) Valg af revisor og revisorsuppleant
10) Eventuelt

  

Vi åbner snart for klatring på udevæggen! 

Første åbning bliver 20. marts hvorefter medlemmer vil kunne klatre alle ugens dage efter de har fået en instruktion i at åbne og lukke væggen. Mere info kommer i løbet af uge 11.   

 

Indevæggen er lukket pga. Covid-19!

På grund af skærpede tiltag og restriktioner fra regeringen holder vi lukket til og med d. 28 februar. I mellem tiden bygger vi nye ruter på indensdørsvæggen. Vi glæder os til at se jer igen!
 

Indoor wall closed due to Covid-19!

Because of the Covid-19 lockdown the club will be closed until the 28th of february. During this time we are building new routes on the indoor wall. We look forward to see you again! 

 

Marts 2021: Vi bygger nye ruter på indendørsvæggen!

rutebyg

___________________________________________ 
  
Vores klatretider i DGI-Byen 

Mandage kl. 18:30 - 21:00 
Torsdage kl. 19:30 - 22:30
Søndage  kl. 16:00 - 22:00
 

 
Hvad sker der i klubben?
Se datoerne for forårets klubture og arrangementer i Kalenderen  
 
 
Nye billeder i galleriet!  
Se billederne fra sommerens tur til Schweiz i Galleriet  
 
 
Kontakt
 
Formand Mathias Pape: formand@ffklatring.dk
Kasserer Jeanne Badino: kasserer@ffklatring.dk
Kursusansvarlig Mathias Pape: kursus@ffklatring.dk