Udvalg
 
Turudvalget
Ansvarlige:  Jonas 
 
 
Vægudvalget
Ansvarlige: Asger og Mathias 
 
 
Kursusudvalget
Ansvarlige: Mathias 
 
 
Socialudvalget 
Ansvarlige: Emilie og Asger