Sådan bliver du medlem af FFK 
 
Medlemsskab følger kalenderåret.  Kontingentet for 2022 er på 400 kr.  Sker indmelding efter d. 30. september gives 50% rabat på kontingentet.  
 
Indmelding sker ved at overføre kontingentet via MobilePay til 18317 - husk at skrive dit navn, email og fødselsår. Alternativt kan kontingentet betales via netbank ved at overføre beløbet for kontingentet til konto 1551 4530675 anført navn og derefter sende en email til kasserer@ffklatring.dk med dato for betaling, navn og fødselsår.
 
Når du har betalt får du den nye kode til skabet, samt klubbens gældende regelsæt og info om udlevering af dit medlemskort.
 
 
Spørgsmål angående indmeldelse og betaling kan rettes til kassereren:  kasserer@ffklatring.dk