Regler for tilmelding til klatring.

For at sørge for, at vores vagter ikke står forgæves og venter på ligesindede klatrere, skal du være tilmeldt klatring på hjemmesiden mindst 3 timer før.
Hvis der herefter ikke er tilmeldt andre end vagten, har denne ret til at aflyse klatring - selvom han stadig figurerer som vagt.
Dvs. at han også får sit "kryds" for at have taget en vagt.

 

 

Regler for benyttelse af klatrevæggene og klatreudstyret

§ 1

Stk. 1 Al klatring i FFK sker på eget ansvar
Stk. 2 Klatring må kun foregå i forbindelse med klubbens tider på væggen. Det vil sige, når der er en vægvagt.
Stk. 3 Vægvagtens ord er lov.

§ 2

Stk. 1 Alle klatrere skal bære det kort de har fået udleveret af foreningen. Det er vægvagtens garanti for at foreningen har godkendt dem til klatring.


§ 3

Stk. 1 Klager over vægvagter skal sendes til et af foreningens bestyrelsesmedlemmer.


§ 4

Stk. 1 Det er vægvagtens ansvar at klubbens udstyr bliver behandlet ordentligt, samt at DGI-byens regler overholdes.
Stk. 2 Vægvagten har ansvar for at nye klatrere bliver informeret om klubben. Dette kan dog uddelegeres til medlemmer, hvis vagten vurderer de er rutinerede nok til at overskue disse.
Stk. 3 Vægvagten har ret til at forbyde klatrere at bouldere, sikre og føre ruter, hvis han ikke mener det er sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

§ 5

Stk. 1 Vægvagten er bemyndiget til at bortvise en klatrer fra væggen for en dag.
Stk. 2 Permanent bortvisning kan ske hvis 3 vægvagter er enige om det, og skriftligt fremsender begrundelse herfor for formanden og for vedkommende klatrer. Hvis formanden skønner det nødvendigt, kan han indkalde til et møde om den pågældende sag. Til mødet skal de 3 vægvagter, vedkommende klatrer og formanden være tilstede. Formålet med mødet skal være at forsøge at ordne sagen uden bortvisning. Formanden har det afgørende ord i denne sammenhæng. I det tilfælde, at formanden skønnes inhabil, overtager næstformanden hans plads på dette møde. Denne vil så overtage alle formandens førnævnte ansvar og beføjelser.

§ 6

Stk. 1 Det er ikke tilladt at bouldere højere end til 2. bolt. Dvs. ingen del af kroppen må komme over denne højde.

§ 7

Stk. 1 Det er ikke tilladt at låne foreningens normale udstyr med hjem, og det må kun benyttes, når der er en vægvagt tilstede.