Inden sikringskursus S2 gennemføres, skal kursisterne have bestået kursus S1 og stadig have rutine i dets pensum. Følgende emner indgår i sikringskursus S2:

Førstehjælp:

Kursisterne skal orienteres om placering af førstehjælpskasse og nærmeste telefon.

Udstyr:

Kursisterne skal lære om det ekstra udstyr, som bruges i forbindelse med abseil, herunder 8-talsbremsen og prusik-slyngen. Holdbarhed og kassation skal omtales. Kursisterne skal orienteres om egnede snore til prusik-slynger (UIAA godkendt accessory cord af passende diameter), passende længder af færdigbundne prusik-slynger, samt at en prusik-slynge er statisk. Kursisterne skal lære, hvordan de binder en prusik sammen med dobbelt fiskeknude samt, hvordan den strammes, før prusik-slyngen tages i brug.

Abseil:

Kursisterne skal i første omgang lære at abseile på dobbelt reb (typisk et helreb lagt dobbelt). Kursisterne skal lære at abseile med både Sticht og 8-tal. Fordele og ulemper ved brug af henholdsvis Sticht og 8-tal skal omtales. Ved brugen af 8-tal, skal kursisterne lære, hvordan 8-tallet kan låses med abseil rebet. Kursisterne skal lære anvendelse af prusik i forbindelse med abseil og hertil relevante klemknuder. Fordele og ulemper ved placering af prusikken over og under rebbremsen skal omtales og demonstreres. Ved placering af prusikken under rebbremsen, skal der lægges der vægt på, at prusikken ikke kan nå op til rebbremsen og faren ved at det sker, skal omtales. Kursisterne skal lære at løsne en låst prusik. Kursisterne kan prøve at abseile på et enkelt reb for at opleve, hvor meget mindre friktion der er, i forhold til at abseile på et dobbelt reb.

Kursisterne skal lære at abseile i et roligt tempo og kursisterne gøres opmærksomme på faren ved ikke at gøre det. Kursisterne skal lære at abseile med hovedet opad, overkroppen lodret, ansigtet ind mod væggen og med benene spredt.

Etablering af standplads:

Kursisterne skal lære at anvende dertil indrettede ankre på klatrevægge til etablering af standplads, samt skift fra standplads til abseil. I dette sikringskursus er etablering af standplads ved to typer ankre krævet:

Et ’V’ anker bestående af to bolthængere med fast kæde mellem dem og en låsekarabin eller to modsatrettede karabiner fastmonteret midt på kæden.

To uafhængige bolthængere eller lignende som er monteret med passende afstand til hinanden.

Såfremt en klatrevæg er forsynet med andre former for topankre, for eksempel et metalrør, skal sikringskurser som afholdes på klatrevæggen yderligere omfatte håndtering af disse ankre.

Ved et ’V’ anker, skal kursisterne lære indklipning med en enkelt ”kohale”. Kohalen består af en færdigsyet godkendt slynge fastgjort i selens indbindingspunkt. Rebet til abseil fastgøres i låsekarabinen eller de to modsatrettede karabiner på ’V’ ankret.

Etablering af en standplads ved to uafhængige bolthængere skal ske med to kohaler, som monteres mellem selens indbindingspunkt og hver sin bolthænger. Til montering af abseilrebet skal der, med en færdigsyet godkendt slynge og 3 karabiner, etableres et fikseringspunkt mellem de to bolthængere. I alle tilfælde anvendes der låsekarabiner. Kursisterne skal lære at tilrettelægge fikseringspunktet således, at vinklen i slyngen mellem de to bolthængere er af en tilpas lille vinkel samt orienteres om faren ved for stor en vinkel. Der er den ulempe ved abseil fra to uafhængige bolthængere, at man bliver nødt til at lade noget udstyr blive hængende på væggen.

Ved skift fra standplads til abseil, skal kursisterne lære håndtering af rebet for at hindre, at det tabes. Desuden skal kursisterne lære at binde rebets ender sammen og at råbe REB, før rebet kastes ned. Rebets midtpunkt placeres ved ankeret. Kursisterne skal orienteres om at denne fremgangsmåde er af hensyn til forebyggelse af uheld i kursisternes klatrekarrierer i forbindelse med abseil andre steder end på klatrevægge, hvor konsekvenserne af en fejl kan være alvorlige.