Kursus S1 er det første modul og det anbefales, at alle nye klatrere opnår rutine i indholdet i S1 som indledning til deres klatrekarriere. S1 er et minimumskrav for personer, som skal sikre uerfarne ved et klatrearrangement på klatrevæg (se Dansk Klatreforbunds norm for sikkerhed ved klatrearrangementer). På S1 forgår al sikring fra gulvet.

Følgende emner indgår i S1 kurset:

 • Førstehjælp
 • Kursisterne skal orienteres om placering af førstehjælpskasse og nærmeste telefon.
 • Toprebsklatring
 • Kursisterne skal undervises i påtagning af sele, indbinding, bundsikring, sikringsteknik og kommunikation. 
 • Inden klatringen påbegyndes, skal kursisterne lære at kontrollere deres egen og makkerens sele, indbinding, 
 • føring af rebet i rebbremsen samt eventuel bundsikring.

Udstyr:

Kursisterne skal lære om udstyret, som bruges i forbindelse med toprebsklatring og føring, herunder seler, reb, slynger, karabiner, bremser og ekspres-slynger. Udstyrets holdbarhed, vedligeholdelse og kassation skal omtales. Kursisterne skal få kendskab til de almindeligste seletyper, samt at man altid skal binde sig ind i overensstemmelse med fabrikantens anvisninger. Kursisterne skal orienteres om, at klatrerebet er dynamisk og at der findes andre godkendte klatrereb end helreb men, at disse kræver særlig vejledning at bruge. Kursisterne skal lære ikke at træde på rebet, samt lære en hensigtsmæssig måde at kvejle reb op på. 

Kursisterne skal orienteres om, at slynger er statiske samt, at det anbefales, at der anvendes slynger, som er færdigsyede af producenten. Fordele og ulemper med Dyneema slynger omtales. Karabiner og bremser og deres anvendelse skal omtales. Under anvendelse af ekspres-slynger skal indklipning samt slid fra bolthængere på karabinerne omtales. Øvrigt udstyr som klatresko, kalk og brug af hjelm skal omtales.

Knuder:

Kursisterne skal lære at binde sig ind i rebet med et dobbelt 8-talsknob. Knobet anbefales afsluttet med en stopknude bestående af et dobbelt overhåndsknob som sidder tæt op ad 8-talsknobet. Alternativt skal tampen hænge frit og være 10 gange rebets diameter i længden. Både den der klatrer og den der sikrer skal bindes ind i rebet. Dette krav sikrer at både klatreren og sikringsmanden gentager indbindingen ofte af hensyn til læring, samt forbygger uheld senere i kursisternes klatrekarrierer ved, at de får en forståelse af faren ved at sikringsmanden ikke er bundet ind i rebet. Det er hensigtsmæssigt, at kursisterne lærer at binde et dobbelt halvstik samt et slyngestik, som kan anvendes i forbindelse med etablering af bundsikringer.

Bundsikring:

Kursisterne skal lære brugen af bundsikring, samt lære om fordele og ulemper ved forskellige placeringer af sikringsmanden i forhold til bundsikringen og klatreruten. Kursisterne skal lære brugen af en sandsæk eller lignende som ballast.

Sikringsteknik:

Sikringsteknikken skal demonstreres grundigt og der skal lægges megen vægt på, at kursisterne lærer at bruge håndskifte og at have en fast hånd på bremserebet hele tiden. Kursisterne skal lære at sikre med en rebbremse af Sticht-typen. Fordele og ulemper ved henholdsvis Sticht, 8-tal og Gri-Gri skal omtales. Nedfiring af klatreren skal ske i et roligt tempo, hvor sikringsmanden har begge hænder på bremserebet. Under nedfiring, skal klatreren holde overkroppen lodret, ansigtet ind mod væggen og benene spredt. Sikringsmanden skal lære at slække rebet, når klatreren er nede. Når sikringsteknik ved toprebsklatring er blevet rutine, kan kursisterne lære at sikre ved føring førstemandsklatring).

Bevægelsesteknikker:

Kursisterne skal lære grundlæggende bevægelses-teknikker for klatring såsom brug benene, tænk på tyngdepunktet og trepunktsreglen. Specialteknikker såsom mantelshelf, bridging og jam skal omtales, når det er naturligt i forbindelse med de klatrede ruter. Risici for og forebyggelse af sportsskader skal omtales.

Adfærd og kommunikation:

Kursisterne skal lære hensynsfuld opførsel. De skal lære at undgå uopmærksomhed og unødig råben. Når klatrerne er klar, men inden klatringen påbegyndes, skal der laves makkertjek. Kursisterne skal lære at anvende følgende udtryk: 

 • DU ER SIKRET - når sikringsmanden er klar til at sikre klatreren.
 • JEG KLATRER – når klatreren er klar til at gå i gang med at klatre
 • JEG SÆTTER MIG – når klatreren vil sætte sig i rebet (normalt ved topankret) og vil fires ned.
 • TAG MIG UD - når klatreren ikke har behov for at være sikret mere.
 • DU ER UDE - når sikringsmanden har taget rebet ud af bremsen og ikke sikrer klatreren længere.
 • DET ER MIG - når rebet er stramt som opfordring til førstemand om at sikre andenmand.
 • STRAM OP - når klatreren ønsker rebet strammet, eksempelvis når klatreren skal hvile i rebet.
 • SLÆK - når rebet er for stramt.
 • REB - når reb smides eller der trækkes reb ned.
 • STEN - når alt andet end reb falder ned.

 

Kursisterne skal lære, at hvis der er mulighed for misforståelser, skal der anvendes personnavne sammen med nævnte udtryk. Hvis der er tvivl om, hvad der er blevet sagt/råbt, skal der siges/råbes GENTAG.

Førstemandsklatring:

Kursisterne skal lære at føre ruter på bolte på klatrevæg. De skal lære om korrekt indklipning af rebet i ekspres-slynger samt om fordele og ulemper ved de forskellige måder, man kan vende slyngerne på. Kursisterne skal lære, hvornår man klipper sig ind i henholdsvis den første og de øvrige bolte. Sikringsmanden skal spotte klatreren, indtil rebet er klippet i den første bolt. Herefter skal der lægges vægt på flydende sikringsteknik, hvor rebet skal skiftevis slækkes og strammes op i takt med, at ruten klatres. Kursisterne skal lære at sikre så klatreren undgår betydelige fald eller at ramme hylder ved et fald. Sikringsmanden skal være opmærksom på, at klatreren ikke springer bolthængere over – rebet skal klippes i alle bolthængere på en rute. Farerne ved pendulstyrt skal omtales. Ulemperne ved rebtræk skal omtales.

Kursisterne skal lære styrtteknik og i denne sammenhæng skal fangryk og faldfaktor og betydning af disse omtales for kursisterne. Kursisterne skal lære korrekt indklipning af rebet i dertil egnede topankre. 

Orientering:

Kursisterne skal orienteres om mulighederne for at komme videre indenfor klatring, om at finde klatremakkere og kurser. Dansk Klatreforbund og de ressourcer som findes på Klatreforbundets hjemmeside skal omtales. Der skal gøres opmærksom på forskellen mellem klatring på klatrevæg og på klippe.