Generalforsamling

Fra 16 Februar 2016 18:30 indtil 16 Februar 2016 21:30

Ved FFK - DGI-Byen Vandkulturhuset - DGI-Byen, Tietgensgade 65, 1704 Copenhagen, Denmark

Kategorier: Arrangementer

Årets generalforsamling er vigtig.
Tilmeld dig her


Det har flere gange været på tale, at FFK har udspillet sin rolle i det danske foreningsliv.
Vores faciliteter er ikke tidsvarende, medlemstallet har været konstant faldende de seneste år, og vi har meget svært ved at få nye medlemmer.
Er FFK ved at lukke?
Som det ser ud nu, er der ikke meget der kan hjælpe.
Men måske kan du?

Mød op og giv din mening til kende, eller meld dig ind i bestyrelsen for at give en ekstra hånd for at bevare FFK.


Dagsorden:

Dagsorden til møde på tirsdag.
1. Valg af stemmetællere.
2. Valg af dirigent.
3. Formandens beretning.
4. Regnskabsaflæggelse.
5. Behandling af indkomne forslag.
a.
Vedtægtsændringer
a.)
§ 3. Medlemmer
Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, der er fyldt 15 år, og som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.
 
Ændres til:
§ 3. Medlemmer
Stk. 1. Som medlemmer optages enhver som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.
 
 
6. Fastsættelse af kontingent.
a.) Det foreslås at fjerne indmeldelsesgebyret
b.) Det foreslås af nedsætte indmeldelsesgebyr til 50,-
c.) Det foreslås at nedsætte kontingent til 200,- og nedsætte indmeldelsesgebyr til 100,-
 
7. Fremlæggelse af budget.
8. Valg af formand. (Tobias modtager genvalg)
9. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer. (Kenneth, Jasper og Gil modtager genvalg)
10. Valg af revisor og en revisorsuppleant.

 

11. Eventuelt.

2016-02-16 18:30:00
2016-02-16 21:30:00