Generalforsamling - Ny dato

Fra 23 Marts 2015 19:00 indtil 23 Marts 2015 21:00 Gem i kalender

Ved Pointblank - Sønder Boulevard 83, 1720 København V Sønder Boulevard 83, 1720 København V, Danmark

Så er det tid til at tage stilling til hvordan FFK's fremtid skal se ud.
Vil du også have medbestemmelse i klubben, eller har du forslag til hvordan vi skal arbejde videre?

Har du et forslag til generalforsamlingen eller ændringer til vedtægterne, skal du sende dette til bestyrelsen senest 09. marts. 

 

 

Dagsorden

 • Valg af dirigent.
 • Valg af referent.
 • Valg af stemmetællere.
 • Formandens beretning.
 • Regnskabsaflæggelse.
 • Behandling af indkomne forslag.
 • Fastsættelse af kontingent.
 • Fremlæggelse af budget.
 • Valg af formand. (Tobias genopstiller)
 • Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer.   (Gil, Jasper, Dennis & Kenneth genopstiller)
 • Valg af revisor og en revisorsuppleant.
 • Eventuelt.

 Husk at du SKAL have indbetalt dit medlemsskab for at have stemmeret på generalforsamlingen.


Kommer

 • Gravatar Tobias Basse
 • Gravatar Christina Ross-Hansen
2015-03-23 19:00:00
2015-03-23 21:00:00