Generalforsamling - UDSAT

Fra 05 Februar 2015 19:00 indtil 05 Februar 2015 21:00 Gem i kalender

Ved Pointblank - Sønder Boulevard 83, 1720 København V Sønder Boulevard 83, 1720 København V, Danmark

Vi har været nødt til at skubbe årets generalforsamling

Ny dato kommer snarest!

 

 

Husk at du SKAL have indbetalt dit medlemsskab for at have stemmeret på generalforsamlingen

 

Dagsorden

 • Valg af dirigent.
 • Valg af referent.
 • Valg af stemmetællere.
 • Formandens beretning.
 • Regnskabsaflæggelse.
 • Behandling af indkomne forslag.
 • Fastsættelse af kontingent.
 • Fremlæggelse af budget.
 • Valg af formand. (Tobias genopstiller)
 • Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer.   (alle genopstiller)
 • Valg af revisor og en revisorsuppleant.
 • Eventuelt.

 


2015-02-05 19:00:00
2015-02-05 21:00:00