Generalforsamling i FFK 2018

Fra 21 Marts 19:00 indtil 21 Marts 21:30 Gem i kalender

Ved DGI-Byen, ved cafeen i forhallen. Tietgensgade 65, 1704 København, Danmark

Skrevet af Mathias Pape

Kategorier: Arrangementer

Stem:

Den ordinære generalforsamling i FFK afholdes onsdag d. 21. marts 2018 i DGI-Byen (i forhallen, ved cafeen). 

Kom og hør om året der er gået i foreningen og tilkendegiv dine holdninger. Ønsker du at stille op til en post i bestyrelsen er du også meget velkommen til det. 

I år vil der ske en stor udskiftning af bestyrelsen og vi er meget interesseret i at få flere nye kræfter ind! 

 

Dagsorden:

 

1. Valg af stemmetællere.

2. Valg af dirigent.

3. Formandens beretning.

4. Regnskabsaflæggelse.

5. Behandling af indkomne forslag. 

  5.1  Ændring af vedtægter (detaljeret gennemgang af vedtægtsændringer til afstemning kan fremsendes ved anmodning til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.)

6. Fastsættelse af kontingent 

7. Fremlæggelse af budget.

8. Valg af formand.

        Gil Nielsen modtager ikke genvalg. 

        Mathias Pape opstiller.

9. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer. 

        Kenneth Andreasen og Janus Kleemann modtager ikke genvalg.

        Dennis Jans modtager genvalg

        Jeanne Badino, Asger Beuschau, Malwina Tarka og Jonas Jæger stiller op.

10. Valg af revisor og en revisorsuppleant. 

11. Eventuelt.

 

Øvrige regler for generalforsamlingen: 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

Dagsorden til ordinær generalforsamling, samt forslag stillet til behandling, udsendes senest fire dage før afholdelse af generalforsamlingen.

Møde og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der har betalt kontingent. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal (én over halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer) og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog når det begæres af blot én mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Ved sådanne personvalg anvendes reglen om simpelt flertal.

 

Mvh, Bestyrelsen

 


2018-03-21 19:00:00
2018-03-21 21:30:00