Generalforsamling

Fra 06 Marts 2017 18:30 indtil 06 Marts 2017 20:30

Ved FFK - DGI-Byen Vandkulturhuset - DGI-Byen, Tietgensgade 65, 1704 Copenhagen, Denmark

Kategorier: Arrangementer

Meget er der sket i 2017 - og FFK har investeret tid og penge i nye faciliteter, men skal vi blive ved med det?
Kom og giv din mening tilkende.

Dagsorden: (Foreløbig)

 
1. Valg af stemmetællere.
2. Valg af dirigent.
3. Formandens beretning.
Læs den her
4. Regnskabsaflæggelse.
5. Behandling af indkomne forslag. 
6. Fastsættelse af kontingent 
7. Fremlæggelse af budget.
8. Valg af formand.
Tobias Holm Basse modtager ikke genvalg. 
Gil Nielsen opstiller.
9. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer. 
Kenneth Andreasen og Janus Kleemann genopstiller.
Dennis Jans og Mathias Pape stiller op.
10. Valg af revisor og en revisorsuppleant. 
11. Eventuelt.

Kommer

  • Gravatar Tobias Basse
2017-03-06 18:30:00
2017-03-06 20:30:00