Dansk klatreforbund har skrevet følgende om klatring og alder:

For at sikre forsvarligt kræves en del modenhed. Den fornødne modenhed er sjældent tilstede hos børn under 10 år. Yderligere kræver det træning, så sikring kan sjældent overlades til børn under 12 år og aktiviteten bør under alle omstændigheder overvåges af en erfaren voksen.

 

Personer skal være fyldt 15 år for at få udstedt klatreforbundets sikringsbeviser. Der er dog intet til hinder for, at børn yngre end 15 år lærer det fulde pensum.

 

I FFK har vi lavet specifikke krav til unge under 18 år:

1.     Børn op til 10 år kan klatre gratis ifølge et voksent medlem, der skal tage det fulde ansvar for barnet.

2.     Unge mellem 10 og 15 år kan få juniormedlemskab og klatre sammen med et voksent medlem, der skal tage det fulde ansvar.

3.     Unge mellem 15 og 18 år kan få medlemskab, dog uden mulighed for at blive vægvagt.

4.     Kun unge over 15 år må gennemføre sikringskurser. Dog kan yngre børn begynde at lære pensum for sikringskurser, og må føreklatre såfremt en instruktør mener det er forsvarligt, og de kan sikre under opsyn af en instruktør, eller anden voksen der tager den fulde ansvar for barnet.

5.     Der anbefales at børn under 10 år anvender en helkropssele.